Samenwerken aan een platteland waar ruimte is om te ondernemen, wonen en te verblijven.

De komende jaren staan in het teken
van vernieuwen, versterken, maar wel duurzaam en met maatschappelijk toegevoegde waarde. Duurzame vernieuwing is noodzakelijk om de huidige sterke marktpositie te behouden en ook antwoord te kunnen bieden op belangrijke maatschappelijke issues als dierenwelzijn en volksgezondheid.
 
 
  
 

De ambitie dat in 2025 elk land- en tuinbouwbedrijf een lust voor zijn omgeving is.

Anno 2012 telt Limburg ruim 4500 land- en tuinbouwbedrijven, zij beheren ruim 60 % van het Limburgse buitengebied als landbouwgrond.


Inspireren, verbinden, versterken, innoveren
en meedenken in 5 thema’s.

Klik hier voor de volledige ambitienota >> 

 

Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg voor bepaalde paragrafen opengesteld

In het kader van POP3 zijn ondervermelde paragrafen opengesteld. Projecten moeten voldoende aansluiten bij de uitgangspunten en doelstellingen zoals beschreven in het Investeringsprogramma Limburgse Land- & Tuinbouw Loont. Naast LLTL2 bieden het Aanvalsplan Asbest en Energie, het Provinciaal Waterplan 2016-2021 alsook het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL-2014) aanknopingspunten.
Op de provinciale website www.limburg.nl alsook op
de website www.lltloont.nl is meer informatie beschikbaar
over het provinciaal beleid inzake land- en tuinbouw
en natuur. Hier zijn ook de betreffende beleidsdocumenten beschikbaar. Lees meer >>

 

Film Trektocht LLTL, hoe bouwen we verder

Laatste nieuws >>

Dutch Agri Food Week van start
De Food Valley expo is een jaarlijks terugkerend event en biedt een podium voor de nieuwste agrifood technologieën, innovatieve bedrijven en food clusters. 
De Dutch Agri Food week duurt nog tot en met 25 oktober. Lees meer >>
 
Uitvoeringsplan 2016-2017
Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2)
Het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2) is in mei 2016 door Provinciale Staten van Limburg vastgesteld als beleidskader voor de land- en tuinbouw voor de periode 2016 - 2019. Bij de vaststelling hebben Provinciale Staten verzocht om meer inzicht te krijgen in het concrete uitvoeringsprogramma en is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor stimulering van de biologische landbouw in Limburg. Lees meer >>

LTO Nederland reageert op Miljoenennota
"Het kabinet gaat in de begroting voorbij aan de economische situatie op een groot deel van het platteland. Boeren en tuinders blijven geweldig knokken om het bedrijf in stand te houden en om bij te dragen aan de economie en de export in Nederland." zegt Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland in zijn eerste reactie op de vanmiddag gepresenteerde Miljoenennota 2017. Lees meer >>

Dutch Agri Food Week, 12 t/m 25 oktober 2016
Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding. Dutch Agri Food Week 2016.
Lees meer >>

In 2016 is voor versterking van de Limburgse land- en tuinbouw in Limburg 4.4 mln. beschikbaar via POP 3
POP3 gaat in Limburg van start. Via het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) stelt Europa subsidie beschikbaar voor het versterken van de agrarische sector. De Provincie Limburg stelt dit jaar ruim 2 miljoen als cofinanciering beschikbaar voor dit programma waardoor voor Limburgse ondernemers in totaal 4.4 mln. in het verschiet ligt. Er kunnen aanvragen worden gediend in het kader van vijf openstellingen, waarbij gewerkt wordt met een tendersysteem, de beste projecten worden gehonoreerd. 
Voor meer informatie klik hier >