Land- en tuinbouw duurzaam verbinden met een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en een leefbaar platteland in Limburg

Met het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2) wordt een volgende stap gezet om de in 2013, in LLtL1, geformuleerde ambitie te realiseren: “In 2025 is elk Limburgs land- en tuinbouw bedrijf een lust voor zijn omgeving”. Dit past ook helemaal binnen de doelen van het Provinciale coalitieakkoord 2015-2019, om: “Land- en tuinbouw duurzaam te verbinden met een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en een leefbaar platteland in Limburg”.
 
Op basis van resultaten/ervaringen van de afgelopen drie jaar en reflecties van binnen en buiten de sector zijn daarom voor vervolg vier investeringslijnen geformuleerd:
  1. ruim baan voor voorlopers en kwalitatieve doorontwikkeling;
  2. meerwaarde voor omgeving;
  3. perspectief voor ondernemers;
  4. fundament voor ontwikkeling.
Het is aan de ondernemers zelf om een keuze te maken voor de toekomst, de Provincie wil hen ondersteunen met het kiezen van de beste koers voor het eigen bedrijf. Dit keuzeproces van de ondernemer wordt in het investeringsprogramma verbeeld via de “ondernemersrotonde”, de keuzes voor de toekomst die ondernemers kunnen maken zijn de “richtingen” van deze rotonde*. Met het investeringsprogramma wordt ondersteuning geboden aan ondernemers die hun bedrijf toekomstgericht willen verder ontwikkelen, maar ook aan degenen die gaan afbouwen en aan de nieuwe instroom.

 

 

 

Film Trektocht LLTL, hoe bouwen we verder

Laatste nieuws >>

Het streven van Ondernemersklankbord team Limburg
is om in 2017, de Limburgse Zaak gerealiseerd te krijgen.
Ondernemersklankbord is een landelijk netwerk met meer dan
300 adviseurs en één van de grootste, onafhankelijke
non-profitorganisaties die zich belangeloos voor het MKB inzetten. 
 
Paragraaf 3 Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)
Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers opengesteld.
Lees meer >>
 
Miljoen euro voor duurzame projecten jonge Limburgse boeren
Er ligt ruim één miljoen euro subsidie klaar voor jonge Limburgse boeren die hun bedrijf verduurzamen. Projecten die bijdragen aan onder andere een beter milieu of landschap, lager energieverbruik, dierenwelzijn en biodiversiteit kunnen rekenen op een bijdrage van maximaal 20 duizend euro. Lees meer >>
 
Kassen Floriadeterrein locatie voor onderzoek boomkwekerij
Cultus Agro Advies in Lottum opent in maart een nieuwe onderzoekslocatie op het voormalige Floriadeterrein in Venlo. De locatie wordt onderdeel van de Brightlands Campus Greenport Venlo, een cluster voor de agri- en foodsector, waarvoor de voormalige Floriadekassen worden aangepast en ingericht. Lees meer >>
 
Uitnodiging netwerkbijeenkomst 
Schone stallen:
“Hoe ver zijn we en hoe werken ze in de praktijk?” 
Woensdag 30 november
13.00 - 17.30 uur
Villa Flora, St Jansweg 30 Venlo
 
Facts en figures over landbouw in Limburg
In een oogopslag een overzicht van verdiencapaciteit, gemiddelde leeftijd en aantal agrariërs en andere gegevens, opgesteld door de Provincie Limburg. Lees meer >>