Samenwerken aan een platteland waar ruimte is om te ondernemen, wonen en te verblijven.

De komende jaren staan in het teken
van vernieuwen, versterken, maar wel duurzaam en met maatschappelijk toegevoegde waarde. Duurzame vernieuwing is noodzakelijk om de huidige sterke marktpositie te behouden en ook antwoord te kunnen bieden op belangrijke maatschappelijke issues als dierenwelzijn en volksgezondheid.
 
 
  
 

De ambitie dat in 2025 elk land- en tuinbouwbedrijf een lust voor zijn omgeving is.

Anno 2012 telt Limburg ruim 4500 land- en tuinbouwbedrijven, zij beheren ruim 60 % van het Limburgse buitengebied als landbouwgrond.


Inspireren, verbinden, versterken, innoveren
en meedenken in 5 thema’s.

Klik hier voor de volledige ambitienota >> 

 

Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg voor bepaalde paragrafen opengesteld

In het kader van POP3 zijn ondervermelde paragrafen opengesteld. Projecten moeten voldoende aansluiten bij de uitgangspunten en doelstellingen zoals beschreven in het Investeringsprogramma Limburgse Land- & Tuinbouw Loont. Naast LLTL2 bieden het Aanvalsplan Asbest en Energie, het Provinciaal Waterplan 2016-2021 alsook het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL-2014) aanknopingspunten.
Op de provinciale website www.limburg.nl alsook op
de website www.lltloont.nl is meer informatie beschikbaar
over het provinciaal beleid inzake land- en tuinbouw
en natuur. Hier zijn ook de betreffende beleidsdocumenten beschikbaar. Lees meer >>

 

Film Trektocht LLTL, hoe bouwen we verder

Laatste nieuws >>

Dutch Agri Food Week, 12 t/m 25 oktober 2016
Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding. Dutch Agri Food Week 2016.
Lees meer >>

In 2016 is voor versterking van de Limburgse land- en tuinbouw in Limburg 4.4 mln. beschikbaar via POP 3
POP3 gaat in Limburg van start. Via het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) stelt Europa subsidie beschikbaar voor het versterken van de agrarische sector. De Provincie Limburg stelt dit jaar ruim 2 miljoen als cofinanciering beschikbaar voor dit programma waardoor voor Limburgse ondernemers in totaal 4.4 mln. in het verschiet ligt. Er kunnen aanvragen worden gediend in het kader van vijf openstellingen, waarbij gewerkt wordt met een tendersysteem, de beste projecten worden gehonoreerd. 
Voor meer informatie klik hier >

Werkatelier: naar de uitvoering van lltl2
Op maandagmiddag 18 juli heeft, in de Oolderhof, een succesvol werkatelier rond het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont (LLTL) 2 plaatsgevonden. Met een gevarieerd gezelschap aan genodigden zijn stevige stappen gezet om te komen tot een uitvoeringsprogramma. Nadat gedeputeerde Patrick van der Broeck en LLTB-voorzitter Léon Faassen de opdracht voor die middag hadden neergezet werd via inspirerende, prikkelde pitches kort ingegaan op een vijftal thema’s. 
Lees meer >>

Brief naar kabinet
Staatssecretaris Van Dam bracht afgelopen week  een bezoek aan getroffen ondernemers in Limburg en Noord-Brabant. De staatssecretaris voelt er niets voor om de getroffen regio te bestempelen als rampgebied en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) van toepassing te verklaren. Lees meer >>