Land- en tuinbouw duurzaam verbinden met een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en een leefbaar platteland in Limburg

Met het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2) wordt een volgende stap gezet om de in 2013, in LLtL1, geformuleerde ambitie te realiseren: “In 2025 is elk Limburgs land- en tuinbouw bedrijf een lust voor zijn omgeving”. Dit past ook helemaal binnen de doelen van het Provinciale coalitieakkoord 2015-2019, om: “Land- en tuinbouw duurzaam te verbinden met een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en een leefbaar platteland in Limburg”.
 
Op basis van resultaten/ervaringen van de afgelopen drie jaar en reflecties van binnen en buiten de sector zijn daarom voor vervolg vier investeringslijnen geformuleerd:
  1. ruim baan voor voorlopers en kwalitatieve doorontwikkeling;
  2. meerwaarde voor omgeving;
  3. perspectief voor ondernemers;
  4. fundament voor ontwikkeling.
Het is aan de ondernemers zelf om een keuze te maken voor de toekomst, de Provincie wil hen ondersteunen met het kiezen van de beste koers voor het eigen bedrijf. Dit keuzeproces van de ondernemer wordt in het investeringsprogramma verbeeld via de “ondernemersrotonde”, de keuzes voor de toekomst die ondernemers kunnen maken zijn de “richtingen” van deze rotonde*. Met het investeringsprogramma wordt ondersteuning geboden aan ondernemers die hun bedrijf toekomstgericht willen verder ontwikkelen, maar ook aan degenen die gaan afbouwen en aan de nieuwe instroom.

 

 

 

Film Trektocht LLTL, hoe bouwen we verder

Laatste nieuws >>

In Someren groeien de paprika’s weer
Als scherven geluk brengen moet het goed komen met Pieter van Gog en Rene Joosten. De glastuinders uit Someren en Helmond herbouwden hun bedrijven die zij op 23 juni in een paar minuten aan gruzelementen zagen gaan. Lees meer >>
 
Inspiratie en netwerksessie
'De kortste weg naar de consument' januari 2017
Een groeiend aantal ondernemers in de Limburgse Agro en Food zoekt naar onderscheidende waarde. Met nieuwe producten of concepten spelen zij in op behoeften van de consument en proberen deze via nieuwe ketens met meerwaarde te vermarkten.
Lees meer >>
 
Sfeerimpressie van netwerkbijeenkomst schone stallen
30 november 2016
Presentaties van netwerkbijeenkomst 30 november schone stallen beschikbaar. Lees meer >>
 
Agri-ondernemers gestart met "Anders Ondernemen"
Twaalf agri-ondernemers uit de Keyport regio zijn gestart met de miniMaster “Anders Ondernemen” op 15 december. Zij begrijpen dat het anders moet en willen investeren in hun eigen toekomst en die van de sector. Samen met andere agri-ondernemers gaan de deelnemers zich verdiepen in de belangrijkste thema’s die bij marktgericht ondernemen horen. Lees meer >>
 
Wat zijn de mogelijkheden om in de veehouderij emissies zoveel als mogelijk te beperken
De Provincie wil blijvend aandacht schenken aan vormen van ondernemen die passen bij en rekening houden met de omgeving. Lees meer >>
 
Het project ‘Innovatie waarde netwerk’
Mergelland Cooperatie van start
Via een waardenetwerk gaan 7 tot 10 agrarische ondernemers op zoek naar oplossingen (zonder chemische middelen) voor  (mechanische) onkruidbestrijding bij niet-kerende grondbewerking (NKG). Hiervoor worden veldproeven uitgevoerd begeleid door terzake deskundigen. Na deze verkenning is er meer zicht op mogelijke praktische oplossingen voor NKG bij zowel biologische sector als de gangbare sector. Lees meer >>
 
Paragraaf 3 Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)
Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers opengesteld.
Lees meer >>