Coalitieakkoord 2015-2019

 

Op 22 april 2015 presenteerde informateur Ger Koopmans het nieuwe coalitieakkoord. In dit akkoord ligt een belangrijk accent op land- en tuinbouw. De Provincie Limburg streeft naar een hoge kwaliteit van het buitengebied en daarmee het bevorderen van de leefomgeving van alle Limburgers. De komende vier jaar wordt daarom sterk ingezet op land- en tuinbouw. Op pagina 47 van het coalitieakkoord kunt u lezen wat in grote lijnen de plannen zijn voor de komende jaren.

De uitdagingen waar Limburg en haar inwoners in de komende jaren voor staan, vragen een voortgaande aandacht voor de brede agenda van economische structuurversterking en de daarbij behorende sociale agenda. Dat was het vertrekpunt van de coalitieonderhandelingen en het is ook de rode draad van dit coalitieakkoord ''in Limburg bereiken we meer''. met als ondertitel ''in actie voor een welvarend en sociaal Limbug".

Klik hier voor de link naar het Coalitieakkoord >>