Kick-off meeting bijeenkomst LLtL 2.0 groot succes

Workshops

Op woensdag 16 december jl. heeft er een inspirerende bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van de kick off LLtL 2.0. Gedeputeerde  Patrick van der Broeck had ondernemers uitgedaagd om samen op zoek te gaan naar verbeterpunten
om zodoende nog resultaatgerichter te kunnen zijn.
 
Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten
van het provinciaal bestuur. Land- en tuinbouw speelt hierin een belangrijke rol. Met het huidige beleidskader Limburgse Land- en tuinbouw Loont (LLtL) heeft de provincie Limburg
de agrarische sector instrumenten geboden om te vernieuwen en te versterken: duurzaam en met maatschappelijk toegevoegde waarde. Deze lijn kan de basis vormen voor de periode 2016-2019.
 
Tijdens 4 workshops zijn er thematisch ideeën opgedaan,
die aan Patrick van der Broeck zijn aangeboden. Deze zullen mede de basis vormen voor een activeringsbeleid LLtL 2.0.
 
 
De presentaties van de workshops kunt u hier downloaden.
 
A.  “Innovatie; samen of alleen?” door Onno van Eijk, Imagro
Innovatie dat doe je alleen! Dat is iets voor de Willie Wortels,
de uitvinders, de durfals. Voor individualistische types die los durven komen van de dagelijkse praktijk.
 
Zij komen tot mooie innovaties voor hun eigen bedrijf. De brede groep van ondernemers ziet echter niet meteen kansen om daar in mee te gaan. Het staat te ver van hen af.
 
De oplossing is te ver weg, de risico’s te groot, de financiële slagkracht beperkt. 
 
Innovatie dat doe je samen: alleen samen bouw je nieuw vertrouwen, nieuwe afzet, nieuwe ketens. Maar innoveren als groep is misschien nog wel lastiger dan als individu.
 
Want hoe zorg je ervoor dat de groep als geheel vooruit komt, en dat je elkaar versnelt en niet vertraagt?
 
Innoveren; alleen én samen? Daar ligt de oplossing Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Daarover gaan we met u  in gesprek.
 
Pitch met Ad Romme, Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV)

Klik hier voor de presentatie >>
 
B. “Ondernemen oog in oog met de maatschappij“
door Han Swinkels, HS Consultancy
 
Onze sector leeft in harmonie met de maatschappelijke omgeving. De land- en tuinbouw moet ook kunnen evolueren.
 
Business as usual is geen optie. Goed nabuurschap en ‘license te produce” behoren tot de toolkit van de ondernemer. Maar er is meer nodig.
 
De vraag is steeds: “Hoe verdien ik een goede boterham en speel ik in op duurzaamheid (op vlak van milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid e.d )?  En heb ik daar zelf een visie over? 
 
Pitch met Martin Peeters, Maatschap Peeters-Bonten Rabarber
 
Klik hier voor de presentatie >>
 
C. “Een Nieuwe Kijk” door Henk Jenniskens,
Stichting Ondernemersklankbord Nederland
 
Het behoud/de versterking van het verdienmodel vereist dat ondernemers voortdurend keuzen moeten maken. Deze variëren van schaalvergroting en ontwikkeling van niches tot bedrijfsbeëindiging.
 
Wanneer maak ik keuzen? Hoelang schuif ik dit voor mij uit? Wat is daarbij voor mij belangrijk? Durf ik tijdig een keuze te maken of hoop ik (tegen beter weten in) op meer?
 
Pitch met Yannick Smedts, Fruittree nursery Fleuren

Klik hier voor de presentatie >>
 
D. “Meer dan landbouw; kansen voor verbreding”
door Herman Schoorlemmer, WUR
Tot de multifunctionele landbouw behoren agrarische bedrijven die naast hun veehouderij-, akker- of tuinbouwbedijf andere activiteiten uitoefenen, gekoppeld aan het primaire landbouwbedrijf.
 
Zijn er kansen voor uzelf en mogelijkheden voor uw bedrijf en voor uw omgeving ? In hoeverre kunt en wilt u de maatschappelijke vraag van de laatste jaren beantwoorden, zoals educatie, streekproducten en recreatie ?
 
Dat vraagt andere kennis, andere competenties en vaardigheden dan voorheen. Wat kunt u? Wat wilt u?
Wat is mogelijk? Hoe “vlieg” je zo’n verkenning in?
 
Pitch met Lonneke Mertens en Eefje Kersten,
Boerderij Vorster Hand

Klik hier voor de presentatie >>