Bodem in Balans voor Betere Kwaliteit Rettich

Mts Teeuwen-Brummans heeft zich gespecialiseerd in de teelt van (vroege) asperges, rettich, pastinaak en rammenas. Het bedrijf is met 40 ha de grootste rettichteler van Nederland. Sinds een aantal jaren is de rettich in extreme gevallen nog slechts vier dagen houdbaar in plaats van de 2-3 weken voorheen; er ontstaan (bruine) vlekken op de wortel. De mts heeft diverse aspecten van percelen, teeltomstandigheden, oogst- en verwerking etc. bijgehouden en vergeleken in relatie tot de houdbaarheid en stevigheid van de rettich. Ook adviseurs zijn hierbij betrokken. Er is nog onvoldoende bekend om te komen tot een oplossing. In dit project wil zij samen met telers, adviseurs en onderzoekers werken aan de oplossing van het probleem.