Meerwaarde uit gezonde oranje paprika’s

Het doel van het project is om op bedrijfsniveau de meerwaarde te halen uit de oranje paprika door het, via desk- en fieldstudie, verzamelen van harde feiten over de kwaliteit en kwantiteit van de hierin aanwezige gezondheid bevorderende stoffen. Met betrekking tot de smaak is het de bedoeling een onderzoek bij potentiële afnemers te doen en de gevonden informatie te vertalen in een plan van aanpak voor het productieplan en marketing.