Asperience Centere

Teboza wil wereldwijd hét kenniscentrum op het gebied van asperges worden. Alle ingrediënten zijn hier in de regio aanwezig en alleen de faciliteit ontbreekt nog. Wereldwijd is er een enorme behoefte aan kennis. Het beoogde kenniscentrum of Asperience Center is bedoeld voor zowel bedrijven als particulieren. Centraal staat de kennis van werkelijk alle aspecten van de teelt en de vermarkting van asperges, waarbij de bezoekers worden ondergedompeld in een totale beleving. Het is de bedoeling dat het Asperience Center in de directe nabijheid van Teboza wordt gerealiseerd, zodat bezoekers ook zicht hebben op de reguliere bedrijfsactiviteiten.