1e ontsluiting grootschalige biomassastromen

Spinazie, peulvruchtgewassen en wortellen bevatten veel interessante bio-componenten. Laarakker groenteverwerking wil zich toeleggen op de handling en eerste onstluiting van grootschalige biomassastromen ten behoeve van verdere downstream processing door andere partijen. De haalbaarheidsstudie is erop gericht om goed onderbouwde keuzes te kunnen maken t.a.v. de specifieke bio-componenten en de afzetmarkt waarop Laarakker zich zal richten en de oogst-verwerkings- en conserveringstechnieken die zullen worden ingezet.