Bladluisplagen bestrijden

Bladluisplagen zijn een groot probleem in de paprika- en komkommerteelt. Omdat in de biologische teelt geen gebruik gemaakt kan worden van synthetische pesticiden, wordt de plaag bestreden door de inzet van natuurlijke vijanden, ‘beestjes’ die de bladluizen opeten. Om een beeld te geven van de kosten; het gaat bij deze inzet om een bedrag van € 240.000, alleen voor de bestrijding van bladluizen in de paprika en komkommer. Dat kan veel effectiever, kostenbewuster en milieuvriendelijker opgelost worden, door kennis in te zetten op het in leven houden van die natuurlijke vijanden. De meeste natuurlijke vijanden van bladluis zijn specialisten, wat betekent dat ze zich zonder bladluizen niet of nauwelijks kunnen voortplanten. Echter, de levensduur van veel natuurlijke vijanden kan wel worden verlengd met alternatieve voedselbronnen of prooien.