Betere bestuivingsmix voor blauwe bes

Het doel van het project is via literatuurstudie en praktijkonderzoek op vier percelen uitzoeken welk aandeel metselbijen ten opzichte van andere bijen en hommels kunnen leveren in de bestuiving van de blauwe bessen, hoeveel metselbijen per hectare nodig zijn voor even optimale bestuiving, hoe de omgeving optimaal ingericht kan worden voor de overleving van de bestuivers. Het resultaat van het project is een optimale mix van bestuivers voor blauwe bessen die effiecient en gericht ingezet kan worden in even omgeving die otimaal is ingericht voor de overleving van de bestuivers.