Duurzaam en innovatief ondernemen voor de melkveehouderij in Limburg

Voor de melkveehouders en de zuivelketen is één van de belangrijkste uitdagingen om het positieve imago in de markt en in de omgeving verder te versterken. Dit kan door weloverwogen te werken aan nieuwe bedrijfs- en stalconcepten, waarbij het welzijn van de koe centraal staat. Deze concepten dienen niet alleen te passen bij de eigen situatie en de concurrentiekracht te versterken, maar ook het milieu en de landschappelijke kwaliteit te verbeteren. Veel ondernemers hebben daarom behoefte aan ondersteuning bij hun bedrijfsontwikkeling. Daartoe heeft Arvalis in de periode mei 2010 tot augustus 2013 het project ’Duurzaam en Innovatief in Limburg (DIOL)’ uitgevoerd. Dit project heeft in het bijzonder tot doel om het duurzame ontwikkelen een impuls te geven door verdere verdieping (kennisontwikkeling), interactie (kennisuitwisseling) met de omgeving (netwerkvorming en samenwerkingsverbanden) en olievlekwerking. Daarbij werd ingespeeld op de wensen vanuit de markt en de samenleving ten aanzien van welzijn, duurzaamheid (milieu, klimaat, energie) en landelijke inpassing.