Gerookte groenten

Het doel van het project is door middel van beknopte desk- en fieldstudie de technische mogelijkheden van roken van groenten met haar effecten op smaak, textuur, houdbaarheid, gezondheid in kaart te brengen en hierbij te onderzoeken wat de eventuele patenten op technieken en marktkansen zijn.