Haalbaarheid grootschalige geautomatiseerde insectenteelt

Insecten vormen een perspectiefvolle eiwitbron voor de stijgende vraag naar eiwitten. Er is voldoende insectenkennis ontwikkeld om de stap naar grootschalige teeltconcepten in de praktijk te zetten. De kostprijs van insecten is nu te hoog om een grootschalige markt te veroveren. Dit komt met name door de vele handenarbeid en de hoge voerkosten. Grootschalige insectenteelt is in westerse landen alleen mogelijk indien de teelt, oogst en verwerking vergaand geautomatiseerd worden en gebruik gemaakt wordt van reststromen. Deze haalbaarheidsstudie richt zich op de ontwikkeling hiervan door het optimaal combineren en toepassen van bestaande technieken uit andere sectoren, aangevuld met specifieke kennis en technieken voor de insectenteelt om zo tot een compleet nieuw productieconcept te komen. Met deze haalbaarheidsstudie worden inzicht in de haalbaarheid en de randvoorwaarden van grootschalige geautomatiseerde teelt onderzocht. Een onderbouwde keuze voor samenwerkingspartner(s) en afzetmarkt is noodzakelijk. Tevens wordt er een model met betrekking tot de kosten-/batenanalyse gemaakt. De vaste en variabele kosten die voorvloeien uit keuzes voor afzetmarkt en teeltconcept worden afgezet tegen de te verwachten opbrengsten. Ten behoeve van de technische uitgangspunten voor het concept van de grootschalige geautomatiseerde insectenteelt worden onderbouwde keuzes gemaakt. Inzicht in de vereiste resultaten, aanpak en kosten van het vervolgtraject zijn belangrijk.