integraal mestverwerken

Het doel van het project s om te bepalen wat de beste methode van mestverwerken op melkveebedrijven is, daarbij rekening houdend met de integrale inpassing in bedrijf en omvang.