indikken en mengen van vleesvarkensmest in gedroogde kippenmest

Het idee is om de dikke fractie varkensmest te verdelen over kippenmest zodat het mengsel met de mestverdrogingsinstallatie gedroogd kan worden. Het doel is om aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek te onderzoeken of het toepassen van systemen door de dike en dunne varkensmest beter te scheiden en de dikke fractie in combinatie met de kippenmest te drogen, technisch en economisch haalbaar is.