Kringlooplandbouw door Midden-Limburgse melkveehouders

Een goed renderende en schonere melkveehouderijsector is een absolute voorwaarde voor het voortbestaan en behoud van een open en afwisselend buitengebied in Midden-Limburg. De verliezen in de melkveehouderij naar het milieu en klimaat zijn in deze regio nog steeds te hoog, hetgeen economische en ecologische duurzaamheid in de weg staat. Daarnaast zal het loslaten van de melkquota in 2015 de concurrentie op kostprijs nog sterker maken. Een groep van 20 vooruitstrevende Midden-Limburgse melkveehouders gaat aan de slag om de volgende vraag te beantwoorden: “Kan een gezonde bedrijfsvoering in de melkveehouderij, die ruimte heeft om te ondernemen, worden gecombineerd met winst voor milieu en natuur?” Bij een positief antwoord zullen zij de hiervoor vereiste maatregelen in de praktijk toepassen. Door te investeren in dit groepsproces wordt beoogd om de kringloop verder te sluiten en de kennis over de succesmaatregelen verder te verspreiden naar o.a. melkveehouders, beleidsmakers en overigen.