Meelwormen, opschalen, opslaan en conserveren.

De verwachting is dat in de nabije toekomst de vraag naar insecten voor diverse toepassingen toeneemt en anderzijds de productie van insecten stijgt. Dit is de aanleiding om verder te kijken naar diverse conserveringstechnieken. Daarbij is essentieel dat de inwendige en uitwendige producteigenschappen zoveel mogelijk bewaard blijven. Deze haalbaarheidsstudie zal inzicht opleveren in de wensen vanuit de markt, de wet- en regelgeving en de randvoorwaarden en eisen vanuit de productie, als ook de opschalingsstrategie, keuzematrix voor conserveringsstap en bijbehorende opslagcondities. Eerste proefervaringen naar het effect van geselecteerde droogtechnieken op houdbaarheid en producteigenschappen dienen uitgevoerd te worden. Inzicht in de vereiste resultaten, aanpak, samenwerkingspartners en kennisleveranciers en de kosten van het vervolgtraject worden in kaart gebracht.