Mijnsteen

In de regio Parkstad Limburg bevinden zich grote hoeveelheden mijnsteen in de bodem en in de vorm van mijnsteenbergen. Deze mijnsteen wordt momenteel als afval beschouwd. De aanwezigheid van mijnsteen vormt regelmatig een knelpunt bij de uitvoenng van RO projecten in de region. Men ziet kansen om mijnsteen geschikt te maken voor hergebruik en economische waarde te geven. Binnen het project mijnsteen als bodemverbeteraar wordt onderzocht in hoeverre de ideeƩn van daadwerkelijk perspectief bieden