Mineralenbad

Hans van Bommel is een pluimveehouder met 200.000 vleeskuikens. Bij de bouw van de stallen is gekozen voor een warmtewisselaar, waarbij de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof ruimschoots binnen de wettelijk vastgestelde grenzen ligt. Nu het gebouw is gerealiseerd, geeft een tiental buurtbewoners aan dat er sprake is van geuroverlast.
Het idee is om een tweede test te doen; deksels voorzien van een mineralenbad, die in de stallen worden geplaatst om hiermee de geur te reduceren. De kuikens lopen hier doorheen en verspreiden zo de mineralen door de stal, waardoor naar verwachting de geuroverlast afneemt.  De test is bedoeld om de dialoog met de buurtbewoners verder op gang te brengen en te kijken of de geuroverlast verder omlaag gebracht kan worden. Het uiteindelijke doel is volledige acceptatie door de buurt.