Technische haalbaarheid van monovergistingsproject voor groen, gas en biofosfaatproductie

Comiva ziet de ontwikkeling van grootschalige mestverwerking in combinatie met monovergisting als een kans. De technische onderdelen vormen op zichzelf geen vraag, maar de combinatie met alle onderdelen samen en de economische haalbaarheid wel. Een inhoudelijk deskundige projectleider schakelt daar waar nodig een team van specialisten in om een offerteverzoek op te stellen voor installatieleveranciers. De uitgebrachte offertes worden beoordeeld door middel van klankborden met andere (ervarings)deskundigen om vervolgens technisch en economisch een advies uit te brengen.