integratie van natte reststromen uit groenten en fruit in droge en natte mengvoeders voor dieren

Reststromen van groenten en fruit vormen een vorm van waardevolle voedingsstoffen, kleurstoffen en gezondheid bevorderende stoffen. Een beschikbare nieuwe techniek kan er mogelijk voor zorgen dat deze natte reststromen op economisch rendabele wijze te integreren zijn in droog voer. Een cluster van bedrijven onderzoekt de technische en economische haalbaarheid hiervan. Met deze haarbaarheidsstudie wil men overzicht krijgen op welke wijze en in welke mate groente- en fruitreststromen bruikbaar zijn voor droge en natte mengvoeders, alsmede inzicht in beschikbare reststromen en de belangen van de spelers in deze markt.