Natuurvlees Limburg

Natuurvlees ontwikkelen tot nieuwe economische drager in het beheer van Limburgse natuurgebieden. Tevens ontwikkeling van een duurzaam en maatschappeiijk gedragen veehouderij Concept.De natuurvlees Coƶperatie Nederland (NCN) ontwikkelt samen met de natuurbeheerder en de agrarisch ondememers in Limburg een innovatieve keten gericht op beide doelen.