nieuwe vleesketen

Ortmans Holding BV is verbonden aan diverse bedrijven/concepten die zich
richten op innovaties in de intensieve veehouderijsector. Hiervoor zijn
diverse concepten actief en in ontwikkeling, gericht op een zeer duurzame,
gezonde en gesloten vleesketen. Ortmans Holding wil in dit project uitzoeken
welke organisatorische en juridische vraagstukken en risico’s gepaard gaan
met de integratie hiervan tot een totaalconcept, waarbij zeer veel partijen
betrokken zijn. Tevens wil zij onderzoeken hoe het IP van het concept te beschermen is.