het nieuwe ei- met voer van dichtbijn

Het doel van het project is de haalbaarheid onderzoeken van “kippenvoer van dichtbij” op de aspecten grondstofsoorten, kwaliteit en kwaliteitsborging, opslag materialen en investeringen, (extra) kosten en opbrengsten, regionale producenten. De procesbegeleiding/inhuur van kennis/advies voor het innovatie-advies, voor de uitwerking van innoverende ideeën, draagt bij aan de realisatie van de ambitie in de nota Limburgse land- en tuinbouw Loont (LLtL) om “in 2025 elk land- en tuinbouwbedrijf een lust voor zijn omgeving te laten zijn”.