Objectieve groeimeting

Boomkwekerij Henri Fleuren is voor het optimaliseren van zijn teeltresultaten systematisch op zoek naar objectieve indicatoren voor de gesteldheid van de bodem en voor de groei van de bomen. Het bedrijf is gestart met het in kaart brengen van al zijn teeltpercelen via bodemscans en grondmonsters. Alle teeltmaatregelen worden zo goed mogelijk geregistreerd. Het is zaak al deze gegevens te koppelen aan een objectieve maat voor de groei van de vruchtbomen. Vandaar dat het bedrijf in eerste instantie kiest voor het grootschalig uitvoeren van diktemetingen op een gestandaardiseerde hoogte aan de stam. Hiervoor dient een specifieke diktemeter te worden ontwikkeld.