Onderzoek naar grondsoort bemesting en raskeuze voor Nl-teelt van soja

Het doel van het project is om op basis van literatuur, innovatie, deskundigen en het uitvoeren van een proef op twee grondsoorten met 5 sojarassen en 3 dierlijke-mestniveaus, te komen tot een beter renderende sojateelt in Nederland. 
Het resultaat of effect dat beoogd wordt met dit onderzoek is het vinden van de best renderende sojagewassen op klei- en op zandgrond in combinatie met de beste bemestingsmethode op basis van een proef waarbij ook het effect van de dierlijke mest op Rhizobiumbacteriën bekend wordt.