People’s farm

Met het concept People’s Farm wil Schoorveld Agro weer in contact komen
met de afnemers/consument en deze een assortiment agroproducten uit de
regio aanbieden, dat volgens het seizoen op efficiënte én duurzame wijze
wordt geteeld, met respect voor de omgeving, in een eigen ‘moestuin’. Na
een oriënterende fase wil zij in dit project werken aan de strategische en
afnemersgerichte realisatie en ontwikkeling van het concept en aan de realisatie van een duurzaam en efficiënt teeltplan en beddenteelt hiervoor.