Down Stream Processing voor Murill gefermeteerde rogge

Met deze studie wil men antwoord krijgen op:
- Wat is de meest optimale droogcurve versus behoud van werkzame stoffen?
- Wat is het effect van eventuele voorbehandelmethodes op de droogcurve?
- Welke technieken/processen zijn er voor handen om deze droogcurve te bereiken?

Crushen
Band drogen
Cascade drogen
Interne atmosfeer
Invloed van microwave

Welke technieken zijn het meest kosteneffectief?

Uiteindelijk moet dit leiden tot een rapport met inschatting van technische en economische mogelijkheden (droogcurves, configuraties, systeemflexibiliteit en economische haalbaarheid), op basis waarvan besluitvorming over een vervolg kan plaatsvinden.