Opwaarderen RO-concentraat (pilot)

Varkenshouderij Poels V.o.F. is een varkenshouderij waar varkens worden gefokt en afgemest. Het bedrijf omvat 1.275 zeugen, 10.000 vleesvarkens en 20 ha grond.
Het bedrijf beschikt over een mestverwerkingsinstallatie waarin de mest wordt gescheiden in schoonwater, dikke fractie en concentraat (op basis van Reverse Osmosis techniek. Uit testen met gangbare luchtwassers blijkt dat deze schoner worden door het invoeren van het RO-concentraat waardoor deze efficiënter en effectiever functioneren (betere ammoniak- en geurwassing en lager energieverbruik).
Varkenshouderij Poels wil het RO-concentraat verder opwaarderen via indamptechnieken, zodat dit concentraat voldoet aan de eisen voor export naar Duitsland en door de Europese Unie als kunstmestvervanger kan worden erkend. 
Varkenshouderij Poels wil hiervoor een indamper ontwikkelen, die op ieder varkensbedrijf inzetbaar kan zijn.  Alvorens een pilot op te zetten, zal gezocht worden naar de best toepasbare techniek, partners en financiering. Daarom wordt het idee verder uitgewerkt en worden de ambities en randvoorwaarden specifiek benoemd.  Relevante kennisinstellingen worden  geraadpleegd. Zo wordt onder andere een (beknopte)  inventarisatie van de verschillende technische mogelijkheden en leveranciers uitgevoerd en vergeleken om tot een keuze te komen.