’s Werelds meest duurzame varkensstal

NoviPig Merselo V.o.f. ontwikkelt voor haar nieuw te bouwen speenbiggenstal een concept dat moet leiden tot een zeer duurzame varkensstal. Hiertoe worden alle innovatieve (technische) ontwikkelingen op het gebied van “duurzame varkenshouderij” gebundeld in één nieuw houderijsysteem voor varkens met de volgende kenmerken:
  • Energieleverend
  • Volledig geïntegreerd in het landschap
  • Gesloten regionale kringlopen van mineralen
  • Mens- en diervriendelijk (goede ergonomie, beter stalklimaat)
  • Lucht gaar er schoner uit dan erin
  • herkenning van de individuele dieren en volgen van de groei
  • Educatie- en innovatiefunctie
  • Dit pilot-project vormt het laatste en afrondende onderdeel van het plan om de gehele varkensboerderij om te vormen tot een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf, dat als richtinggevend voorbeeld dient voor collega-ondernemers en draagvlak creëert voor een moderne vorm van varkenshouderij nationaal en internationaal. Het project wordt, o.l.v. een onafhankelijk projectleider, gerealiseerd en een groep van experts uit het bedrijfsleven en wetenschap wordt betrokken(een zgn. kenniscoalitie).