Sunbro

De Terra – Sea stal is een technisch concept voor een duurzame kippenstal. De kern van dit concept is dat kuikens jaarrond in een stal gehouden worden waarbij de omstandigheden voor de dieren optimaal is. Het doel van het project is om dit concept grootschalig in de markt te zetten; het ontwikkelen van een ketenconcept op het gebied van de markt (verwaarding, NGO-keurmerken/certificaten, afzetkanalen, propositie) en de businesscase (businessplan, juridische- en financieringsstructuur, rendabiliteit).