Living Home Store – Consumenten Cash & Carry

Horatia B.V. is een coöperatief handelshuis in kamer- en tuinplanten dat in 2012 is gestart met de rechtstreekse verkoop aan consumenten. In aansluiting hierop wordt stap voor stap een nieuw verdienmodel ontwikkeld, waarbij een naadloze combinatie wordt nagestreefd tussen online en offline winkelen en verkoop.  Het uiteindelijke doel is het realiseren van een belevingswinkel, de zgn. Living Home Store.
De eerste stap die Horatia in die richting heeft gezet is de ontwikkeling en introductie van het consumentenmerk ‘Absolutely4u”.  Dit merk staat voor beleving, ervaring en gemak. Verkoop vindt plaats via een eigen website.

De tweede stap vormt het opzetten van een cash & carry voor consumenten.  Alvorens hiertoe over te gaan wordt in samenwerking met Knowhouse en potentiële partners een businessplan  op hoofdlijnen opgesteld, waarin enerzijds de te ondernemen activiteiten, de  verkoopstrategie, de beoogde locatie(s), het organisatiemodel en de financiële consequenties nader worden geconcretiseerd en anderzijds de marktpotentie en haalbaarheid wordt ingeschat.