Maestro 2 (Maïsstro)

Uit het project Maestro 1 is gebleken dat er goede mogelijkheden zijn om stro van korrelmaïs separaat te oogsten en te verwaarden richting nieuwe markten. Dit stromateriaal leent zich uitstekend als basis voor bijvoorbeeld tweede generatie suikers en specifiek vezelmateriaal.
Voor de verder ontwikkeling van deze nieuwe agro-industriële activiteit ”de raffinage van maïsstro” wil de Coöperatie Carnola meer inzicht krijgen in concrete marktkansen van de te produceren halffabrikaten en eindproducten. Een verkenning van marktsegmenten en concrete marktpartijen voor afzet van (deel-)producten uit het raffinageproces is cruciaal voor een juiste positionering en strategie van de coöperatie in het totale project. Dat is de doelstelling van het project Maestro 2.
Maestro 2 dient  antwoord te geven op de vraag in hoeverre het raffinageconcept (ontsluiting lignocellulose-stromen tot halffabrikaten voor hoogwaardige producten) in  Limburg kan worden toegepast.

Dit project dient tevens als een soort onderzoekscasus voor andere organische stromen waarvoor een vergelijkbare ketenstructuur opgebouwd kan worden. Op die manier wordt beoogd om de businessmethodiek  breder toe te passen.