Saldoberekening optimaliseren varkensstallen

De invloed van het optimaliseren van het stalklimaat op de technisch-economische bedrijfsresultaten wordt bepaald door saldoberekeningen uit te voeren voor de zeugenhouderij en voor de vleesvarkenshouderij. Eerst wordt de huidige werkwijze beschreven bij het sturen van het stalklimaat (ventileren, koelen en verwarmen). Op basis hiervan wordt een referentiesaldo (per zeug dan wel vleesvarken) van het bedrijf berekend. Dat gebeurt op basis van de gemiddelde technische resultaten van de voorbije drie jaren en de KWIN uitgangspunten voor prijzen van onder meer vlees, biggen en grondstoffen. Vervolgens wordt een scenario omschreven waarin de ondernemer gebruik maakt van beschikbare maatregelen om het stalklimaat verder te optimaliseren.