Vitamine D Champignons

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat UV-licht het vitamine D-gehalte in champignons verhoogt. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van een nieuw foodproduct. HAS-Kennistransfer onderzoek wet- en regelgeving hiervoor. Daarnaast zijn er diverse vervolgvragen met betrekking tot claims, productieproces, standaardisering en stabilisering, positionering en marketing, die onderzocht dienen te worden om een idee verder uit te werken. In dit project worden deze vragen opgepakt met als doel de met vitamine D verrijkte champignons succesvol op de markt te brengen.