Komkommerfabriek

De komkommervrucht bevat interessante inhoudsstoffen. Eerder beknopt onderzoek door Kompany geeft aan dat hiervoor een interessante markt bestaat. Enkele proeven die Kompany heeft laten uitvoeren door Bodec hebben aangetoond dat het mogelijk is deze inhoudsstoffen uit komkommers te extraheren tegen een kostprijs en met een efficiency die perspectief biedt. Voor Kompany zijn bovenstaande resultaten aanleiding om een serieus innovatieproject te starten, met als uiteindelijk doel om een businesscase op basis van inhoudsstoffen uit komkommer reststromen te starten.