Teelt volle grondrozen

In de rozenteelt worden schimmels voornamelijk chemisch bestreden. Om de Limburgse vollegrondsrozenteelt een beter imago en toekomstperspectief te geven willen de kwekers plantversterkers inzetten ter vervanging van chemische bestrijding. Het doel van het project is om vanuit de literatuur een selectie te maken van de meest kansrijke versterkers van vollegrondsrozen tegen echte meeldauw, valse meeldauw en roest. Per ziekte worden vier versterkers in de praktijk getest op hun vermogen om de ziekten tegen te gaan of te voorkomen.