Zorgboerderij Wienes V.o.F.

Voor zorgboerderij Wienes vormt het legpluimvee de basis van haar kleinschalig bedrijf. Deze zorgboerderij wil zich onderscheiden van de grootschalige intensieve veehouderij en in de toekomst overleven. Daartoe wil de zorgboerderij een strategie ontwikkelen waarmee meerwaarde uit de eieren gehaald kan worden. Het concept ’zorgeieren’ van het Pluimhuis biedt hiervoor goede perspectieven. Onder het motto ‘combinatie van zorg voor mens en dier’, worden kippen door de kleinschalige zorgboer nog diervriendelijker gehouden. Op die manier wordt beoogd om het Beter Leven kenmerk van de Nederlandse Dierenbescherming te verwerven en deze unieke zorgeieren rechtstreeks te verkopen aan supermarkten.