Trektocht gedeputeerde van start

 


Op zoek naar innovatiemotor in
de Limburgse land- en tuinbouw
Gedeputeerde Patrick van der Broeck wil de innovatiekracht
in de Limburgse land- en tuinbouw verder vergroten.
Hiervoor trekt hij in vijf etappes door het Limburgse land.
In gesprekken met ondernemers die voorop lopen stelt hij
hen de vraag: Hoe kunnen we het beter doen? Een groep
van innovatieve ondernemers, denkers en doeners gaat al wandelend het gesprek aan. Wat stimuleert en belemmert
de Limburgse Land- en tuinbouw ondernemers om te innoveren? De resultaten van de trektocht zijn bouwstenen
voor  een aangescherpt beleidsplan “Limburgse Land- en tuinbouw loont” dat de gedeputeerde dit voorjaar aan Provinciale Staten wil voorleggen. De eerste twee etappes
zijn afgelopen week gelopen in Siebengewald
en Ysselsteyn. 
 
Bouwen aan onderscheid

De eerste etappe werd afgelopen donderdag 28 januari gelopen in Siebengewald. Een divers gezelschap van ondernemers was op bezoek op het bedrijf van Math
Loonen, vleesveehouder en natuurbegrazer die lid is van
de ondernemersgroep “de Smaakparels”. De deelnemers gingen het gesprek aan over onderscheidend zijn in
Limburgse voedsel en agroketens. Joost Slingenberg – biologisch dynamisch leghennenhouder in Siebengewald - deelde zijn ervaringen.  Slingerberg onderscheidt zich van andere bedrijven met de eigen teelt van eiwitrijk voer en in
afzet van eieren. Zo werkt hij op dit moment aan de ontwikkeling van een boomgaardei. “Ik steek veel tijd en energie in vernieuwing van mijn bedrijf “ aldus Joost Slingerberg. “De provincie draagt daar zeker een steentje
aan bij door innovatievouchers uit te geven. Wat mij soms dwars zit, is dat ik elk idee wat ik met een voucher
ontwikkel meteen weer met al mijn collega’s moet delen.
Voor je het weet is mijn voorsprong dan weer te niet
gedaan en verdien ik als laatste mijn eigen investering
terug”.  
 
Samenwerken over sectoren heen
Het is niet dat Slingerberg niet bereid is tot samenwerking, helemaal niet. Maar die samenwerking gaat over grenzen
van zijn sector heen. Samen met gastheer Math Loonen
maakt hij deel uit van Smaakparels. Dit zijn meer dan vijfentwintig bedrijven die allemaal 'iets doen met streekproducten'. Ze zijn zeer divers, van restaurant tot
agrariër en van boerderijwinkel tot minicamping. Één ding hebben zij gemeen: zij willen graag samenwerken en de deuren voor de bezoeker openstellen. Ze ontwikkelen
samen arrangementen en doen mee aan publieksactiviteiten
in de regio. “Als je echt onderscheid wil maken is samenwerking onontbeerlijk”, zo concludeerde
suikermaisteler Giel Hermans als een van de deelnemers.
“Je moet durven delen”. De deelnemers stellen dat je elkaar
de kennis, de klanten en een deel van de opbrengst moet gunnen. Maar daarvoor moet je wel zelf kunnen kiezen.
Slim kiezen van je samenwerkingspartners is deel van
slim innoveren. 
 
 
 
Hightech landbouw voor duurzaamheid

De tweede etappe startte vrijdag jl. in Ysselsteyn op het varkensbedrijf Houbensteyn van Martin Houben. Het thema van deze etappe was technologie en duurzaamheid. In de zichtruimte van zijn nieuwe stal aan de Ysselsteynseweg illustreert Houben zijn visie op dit thema. “Met een hoestmonitor, een weegcamera en een activiteitscamera registeren we alles wat er in de stal gebeurt. We kunnen zo heel precies bijhouden hoe het met onze varkens gaat. Onze dierverzorgers hebben er eigenlijk 24 uurs ogen en oren bij gekregen”. Gebruik van moderne techniek gaat verder op het bedrijf van Martin: met warmte uit de mestvergister verwarmt hij de stallen van de biggetjes en bereidt hij het voer. Met het geproduceerde biogas maakt hij de electriciteit voor zijn bedrijf. “Ik denk in clusters die elkaar versterken” aldus Martin Houben. “het zeugenbedrijf, de biggenstal, de vergister en het vleesvarkensbedrijf vormen één kringloop, één geheel”. Van de provincie vraagt hij vooral ruimte in de vergunningen. Want optimale samenhang in één kringloop is soms lastig te realiseren als elk deel van het bedrijf een eigen milieuvergunning heeft.  
 
Nieuwe collectieven

Melkveehouder Thijs Rompelberg zat vooral met de vraag hoe de ervaringen in een groot bedrijf als Houbensteyn ook voor kleinere land- en tuinbouwbedrijven van waarde kunnen zijn. Al wandelend door de Ysselsteynse velden zochten de deelnemers van de etappe naar antwoorden.  Gedeputeerde Patrick van der Broeck en ondernemers uit akker- en tuinbouw, melkvee, diervoeding, ‘bigdata’ en het onderwijs bespraken samen hoe de technologie hun sectoren vooruit kan helpen. Ook hier bleek slim samenwerken een belangrijke sleutel. Joep Hermans, akkerbouwer in coöperatie Carnola, vatte het samen: “De kringloop die Martin Houben op zijn eigen bedrijf realiseert, kunnen wij met meerdere boeren ook voor elkaar krijgen. We moeten vooral over de grenzen van onze eigen sector heen kijken en samenwerken met diegenen die ons versterken”. Innovatie bloeit op door nieuwe verbindingen, in nieuwe collectieven. 
 
Noot voor de pers:
Op woensdag 3 februari, donderdag 18 februari en donderdag 25 februari loopt gedeputeerde Patrick van der Broeck met een steeds wisselend gezelschap de volgende etappes. Deze starten in respectievelijk Thorn, Echt en de omgeving Valkenburg. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Vincent van der Stouwe via
+3143 389 8806 of vd.stouwe@prvlimburg.nl