Urgentieprogramma

 

Overweegt u om het uw bedrijf te stoppen? Wilt u uw bedrijfsstrategie gericht aanpassen of herijken? Of heeft u een innovatief idee en wilt u dit verder uitwerken of pakken? 
Het urgentieprogramma voorziet in deze behoefte door middel van concrete mogelijkheden, samengevat in een 4-tal urgentieprogramma’s.